Skulptera i sten

 

 

Täljsten är en natursten som är enkel att bearbeta med sandpapper, rasp eller fil. Eftersom den är
relativt mjuk passar den perfekt för skulptering. Något nytt uppstår som vill visa sig ur det fördolda.
Det är en konkret handling som är oåterkallelig. Skrämmande eller befriande? Här krävs mod att
gripa in.