FAKT

 

Föreningen för Antroposofisk Konstterapi

 

Grundades 1997 i Järna och är en ideell, icke vinstdrivande förening som har som
ändamål att sammansluta och främja samarbetet av konstterapeuter som arbetar
konstnärlig-terapeutiskt i enlighet med den av Rudolf Steiner och Ita Wegman grundade
antroposofiska läkekonsten.

Som stödjande forum för terapeuterna i deras yrkesverksamhet vill föreningen bidra till förståelse
av sambandet mellan människan och konst och verka för konstterapins etablering i samhället.
Konstterapierna omfattar i Sverige målning, teckning och modellering. Föreningen har idag
60 medlemmar, varav 40 är verksamma i mottagningar, skolor, socialterapeutiska verksamheter,
ålderdomshem och andra sammanhang.

Konstterapins grund: Läs mer här!

Organisationen samarbetar med Samverkansgruppen för antroposofisk medicin och terapi
Vi arbetar hela tiden med att säkerställa kvaliteten på våra terapeuter.

Läs gärna mer om vår kvalitetssäkring och riktlinjer nedan.

 

Mer information om Konstterapi yrket och kvalitetssäkring

Internationell yrkesbeskrivning för konstterapeuter
Internationella riktlinjer för konstterapeuter

Kriterier för kvalitetssäkring
Fortbildnings riktlinjer
AnthroMed – Internationell kvalitetssäkring.
Klagomålshantering