Modellering

 

Modellering

 

I det första mötet med leran möter vi ett blött, kallt, tungt och oformat material som ligger framför oss.
Då man först känner på, och rör vid leran, möter man en mjukhet och följsamhet som kan förbrylla.
En ömhet som visar avtryck av minsta kontakt med materialet.

Ett ORIGINAL står framför oss! Vi dyker ner i det omedvetna, för att synliggöra formspråket, och får
därigenom möjligheten att så småningom bli medvetna om olika sidor inom oss. Konsten är lämplig som
“spegelprocess” så att vi i trygghet utan skada för oss själva eller omvärlden kan bearbeta, förvandla
eller söka nya vägar för vår tillvaro.

Kontakt