konst och hälsa hand i hand

Konstterapi

I trygghet söka nya vägar i tillvaron

Att vidareutveckla tilliten till processen

Stunder av stillhet, kontakt och samtidigt utmaning

Något nytt uppstår ur det fördolda