Konstterapi

I konstterapin används fler uttryckssätt


M
odellering, målning, teckning eller skulptera i sten

 

Beroende på vem du är, vilka frågor du har, hittar du och din terapeut det material och teknik som passar just till dig och dina behov. Du kommer till ateljén med eller utan förkunskap. När du och din terapeut kommit fram till i vilket material du skall arbeta får du en introduktion i material och teknik.

Målet är att väcka och ge plats för lekfullheten och kreativiteten i ditt egna konstnärliga uttryck. Att det finns ett samband mellan kreativitet och hälsa är en gammal insikt som finner stöd i modern forskning. Antroposofiska konstterapier aktiverar och understödjer människans skapande krafter. Genom insättande av konstnärliga metoder och processer i ett terapeutiskt sammanhang eftersträvas en bestående balansering av hela människan som kan stärka möjligheten till nyorientering.

 

Konstterapi som friskvård

 

I förordet till boken Kultur och hälsa ett vidgat perspektiv, Ola Sigurdsson(red) skriver Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet “Kultur och hälsa, Det är två ord som i mina öron hör ihop och som nytt forskningsområde hör det definitivt framtiden till. Detta oavsett om det handlar om förebyggande insatser för att bevara hälsa eller som motmedel för att rehabilitera och bidra till läkning vid olika sjukdomstillstånd. Området kultur och hälsa är nyskapande och bygger på tvärande perspektiv. Det rymmer många spännande möjligheter – endast vår fantasi sätter gränser för vad som kan beforskas.”

 

Här nedan finner Du länkar om antroposofi, utbildning, forskning m.m.

 

Art therapy is finally being taken seriously as a tool for boosting 
WHO – What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being in the WHO European Region?
Konstterapiutbildningen
Svensk förening för antroposofisk medicin och terapi
Antroposofiska sällskapet
WHO – Can you dance your way to better health and well-being?

Ett viktigt steg för antroposofisk medicin – WHO godkänner riktlinjer för utbildning och fortbildning för de olika yrkesgrupperna inom antroposofisk medicin!! WHO´s dokument kan nu vara ett underlag för både politiker och utbildningsansvariga och kan förhoppningsvis påverka Sveriges ställning till alternativ och komplementär medicin. Rapporten innehåller bland annat kärnbegrepp som används inom antroposofisk medicin och som erkändes av WHO och behöriga myndigheter. Låt oss sprida denna nyhet och väcka diskussioner!

Mer info:

 

Konstterapi