BLI MEDLEM

Du som redan är medlem Logga in.

Vi har en medlemssida där kan du läsa om kommande kurser och fortbildningar. Som medlem har du också
tillgång till information från våra kollegor i övriga världen och du får också ta del av
FAKT:s (Föreningen för antroposofisk konstterapi) digitala tidskrift “Forum för FAKT”. Där kommer artiklar
om t.ex. resor, utställningar och kurser som medlemmarna varit med om.

Medlemsavgiften för år 2022  är fastställd och beslutades till en valfri avgift mellan 300-450 kronor.

Ekobanken
Föreningen för antroposofisk konstterapin
Bankgironummer : 397-5026

Glöm ej att skriva i ditt namn!

Välkommen och delta med dina frågor och engagemang!

FAKT’s Styrelse

 

Fyll i formuläret här nedan för att bli medlem. När vi bekräftat din ansökan betalar du in medlemsavgiften.